Qual seu interesse?
WEBMAIL
Atendimento por telefone (45) 3252-1417

Diocese

Histórico

Bula Pontifícia, Fundação e Fases

 

IOANNES EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

   Cum venerabilis Frater Armandus Lombardi, Archiepiscopus titulo Caesariensis Philippi et in Foederatis Brasiliae Civitatibus Apostolicus Nuntius, optimum animorumque bono peropportunum esse aestimaverit si ex territorio praelaturae «nullius» de Foz de Iguassu duae excitarentur novae dioeceses, idque, post sententiam rogatos provinciae ecclesiasticae Curitibensis sacrorum Antistites, ut fieret ab hac Apostolica Sede petierit, Nos, de consilio venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium qui Sacro Consistoriali Consilio sunt praepositi, deque summa Nostra potestate, consensu suppleto eorum qui hac super re aliquid iuris habeant vel se putent habere, ea quae sequuntur decernimus ac iubemus. Praelaturam «nullius» de Foz de Iguassú plane exstinguimus, ex eiusque territorii parte, quae ad septemtrionem exstat et civilia municipia complectitur vulgo Campo Mourão, Araruna, Cianorte, Cruzeiro d'Oeste, Engenheiro Beltrão, Goio-Erê, Jussará, Manuel Ribas, Peabirú, Pitanga, Rondón, Terra Boa, novam dioecesim condimus, Campi Moranensis appellandam iisdemque terminandam finibus ac municipia e quibus coalescit. Ex territorii vero parte eiusdem praelaturae « nullius », quae ad meridiem exstat atque civilia municipia complectitur vulgo Cascavel, Foz do Iguaçu, Guaira, Guaraniaçu, Laranjeiras do Sul, Toledo, civilesque districtus, uti dicunt, vulgo Marquinho et Cantagalo atque partem civilis districtus, cui nomen Goioxim, ad civile municipium Guarapuava pertinentes, alteram dioecesim constituimus, cui erit appellatio Toletana in Brasilia, iisdem terminandam finibus ac municipia et districtus, quae diximus quibusque coalescit. Dioecesis Campi Moranensis sedes atque Episcopi domicilium volumus ut in urbe, quam Campo Mourão appellant j sint; cathedrale vero habeatur curiale templum ibi proxime perficiendum atque Deo in honorem S. Iosephi Sponsi B. M. V. dicandum; quod ad gradum et dignitatem principis aedis evehimus. Sedes autem dioecesis Toletanae in Brasilia Episcopique domicilium in urbe vulgo Toledo collocentur; cathedrale vero curiale templum habeatur, quod ibi construite, in honorem Christi Regis, quodque item ad gradum et dignitatem principis aedis extollimus. Sacris harum Ecclesiarum Praesulibus omnia iura damus, onera imponimus, Episcoporum propria, eosque, una cum suis dioecesibus, suffraganeos constituimus atque obnoxios metropolitico iuri Archiepiscopi Curitibensis. Volumus autem ut in utraque dioecesi Canonicorum Collegium, ad normas aliarum sub plumbo Litterarum edendarum, constituatur; donec tamen id fiat, Consultores dioecesani deligantur, Episcopum suum consilio et ope iuvaturi. Qui scilicet a munere cessabunt, Canonicorum Coetu constituto. Curent Episcopi Campi Moranensis et Toletanae in Brasilia dioecesium, gravi onere imposito, ut Seminarium saltem dementarium struant pueris excipiendis, qui ad sacerdotalem dignitatem sint vocati. Quod ad normas et leges S. Congregationis de Seminariis Studiorumque Universitatibus fiat, atque ad iuris communis statuta. Cum autem adolescentes philosophicis ac theologis disciplinis imbuendi sint, qui meliores fuerint In Urbem mittantur, Pontificio scilicet Collegio Piano Brasiliano recipiendi. Mensam episcopalem, quam dicunt, efficient Curiae proventus, fidelium collationes, dos a civili Gubernio danda, congrua denique bonorum pars novis Sedibus obveniens ad normam can. 1500 C. I. C. De clero autem statuimus ut sacerdotes ei Ecclesiae addicantur, in qua officium aut beneficium legitime habeant; ceteri vero ei, in qua item legitime degant. Quod ad regimen, administrationem dioecesium attinet, ad electionem Vicarii Capitularis, Sede vacante, aliaque huiusmodi, sacrorum canonum leges serventur. Acta denique et documenta, quae ad novas circumscriptiones pertineant, ad earum episcopalem curiam mittantur, in tabulario diligenter custodienda. Nostra denique haec mandata exsequenda curabit venerabilis Prater Armandus Lombardi, quem diximus, cui omnes potestates agendae rei facimus. Poterit autem ille et alium virum delegare, dummodo sacerdotio insignem. Negotio veio confecto, documenta et acta exarentur eademque sinceris exemplis ad S. Congregationem Consistorialem mittantur. Quodsi tempore exsecutionis alius eidem Nuntiaturae praesit, hic omnia quae iussimus faciet.
      Has vero Litteras nunc et in posterum efficaces esse et fore volumus; ita quidem ut quae per eas decreta sunt ab iis quorum res est religiose serventur, atque igitur vim suam obtineant. Quarum Litterarum efficacitati nulIa, cuiusvis generis, contraria praescripta officere poterunt, cum per has Litteras iisdem derogemus omnibus. Quapropter si quis, quavis praeditus auctoritate, sive sciens sive insciens contra egerit ac Nos ediximus, id prorsus irritum atque inane haberi iubemus. Nemini praeterea haec voluntatis Nostrae documenta vel scindere vel corrumpere liceat; quin immo harum Litterarum exemplis et locis, sive typis impressis sive manu exaratis, quae sigillum viri praeferant in ecclesiastica dignitate constituti simulque ab aliquo publico tabellione sint subscripta, eadem omnino habenda erit fides, quae hisce haberetur, si ostenderetur. Quae Nostra decreta in universum si quis vel spreverit vel quoquo modo detrectaverit, sciat se poenas esse subiturum iis iure statutas, qui Summorum Pontificum iussa non fecerint.
      Datum Roma, apud S. Petrum, die vicesimo mensis Iunii, anno Domini millesimo nongentesimo quinquagesimo nono, Pontificatus Nostri primo.

IACOBUS A.Card. COPELLO
S.R.E. Cancellarius

MARCELLUS Card. MIMMI
S. Congr. Consistorialis a. Secretis

Hamletus Tondini
Apostolicam Cancellariam Regens

Albertus Serafini, Proton. Apost.
Iacobus Martin, Proton. Apost, supran.

 
FOZ DO IGUAÇU
(CAMPO MOURÃO E TOLEDO NO BRASIL)

COM O TERRITÓRIO
DA PRELAZIA "NULLIUS”
DE FOZ DO IGUAÇU, TOTALMENTE EXTINTA,
SÃO ERIGIDAS DUAS NOVAS DIOCESES
COM O NOME DE “CAMPO MOURÃO" E “TOLEDO NO BRASIL”

JOÃO, BISPO,
SERVO DOS SERVOS DE DEUS,
PARA A PERPÉTUA MEMÓRIA DO FATO

      Como o venerável Irmão Armando Lombardo, Arcebispo titular de Cesaréia de Filipe e Núncio Apostólico nos Estados Federados do Brasil, considerasse sumamente conveniente para o maior bem das almas que, do território da extinta prelazia “nullius” de Foz do Iguaçu, fossem formadas duas novas dioceses e pedisse, depois de ter ouvir o parecer dos sagrados Bispos da província eclesiástica de Curitiba, que isto fosse feito por esta Sede Apostólica, Nós, acolhendo o conselho dos Nossos veneráveis Irmãos, os Cardeais da Santa Igreja Romana que estão à frente do Sagrado Conselho Consistorial, com o Nosso supremo poder, suprindo o consentimento daqueles que tem, ou julgam ter, algum poder sobre esta matéria, decidimos e ordenamos aquilo que segue. Suprimos totalmente a prelazia “nullius” de Foz do Iguaçu e, com parte setentrional do seu território, que compreende os municípios de Campo Mourão, Araruna, Cianorte, Cruzeiro do Oeste, Engenheiro Beltrão, Goio-Erê, Jussara, Manuel Ribas, Peabiru, Pitanga, Rondon, Terra Boa, fundamos a nova diocese que deverá ser chamada Campo Mourão e estar contida nos mesmos limites que tem os municípios a partir dos quais é constituída. Com o território da parte meridional da mesma prelazia “nullius” que abrange os municípios da Cascavel, Foz do Iguaçu, Guaíra, Guaraniaçu, Laranjeiras do Sul, Toledo e os distritos civis de Marquinho e Cantagalo e também parte do distrito civil de Goioxim, pertencentes ao município de Guarapuava, constituímos a outra diocese, que terá a denominação de Toledo no Brasil e deverá estar contida nos mesmos limites que tem os municípios e distritos mencionados e a partir dos quais ela é constituída. Queremos que a sede da diocese e o domicílio do Bispo de Campo Mourão estejam na cidade de Campo Mourão; que seja catedral o templo curial que ali deve ser concluída em breve e seja dedicado a Deus em honra de São José, Esposo da Beatíssima Virgem Maria; elevamos o mesmo ao grau e à dignidade de templo principal. E assim também a sede da diocese de Toledo no Brasil e o domicílio do Bispo estejam situados na cidade de Toledo; seja catedral o templo curial que ali está sendo construído em honra de Cristo Rei, que igualmente elevamos ao grau e à dignidade de templo principal. Aos sagrados Présules destas Igrejas damos todos os direitos e impomos os deveres que são próprios dos Bispos, e os tornamos, juntamente com os seus diocesanos, sufragâneos e dependentes da jurisdição do Arcebispo metropolitano de Curitiba. Queremos também que em cada uma das duas dioceses seja constituído o Colégio de Cônegos, segundo normas a serem dadas em outro documento; e até que isto se faça, sejam escolhidos Consultores diocesanos, que ajudarão o seu Bispo com o conselho e a ação. Estes perderão a sua função quando for constituído o Grêmio dos Cônegos. Cuidem os Bispos das dioceses de Campo Mourão e Toledo, por grave obrigação que lhes incumbe, de construir pelo menos o seminário menor para acolher os jovens chamados à dignidade sacerdotal. Isto seja feito conforme as normas da Sagrada Congregação para os Seminários e dos Estudos nas Universidades e conforme as leis do direito comum. E uma vez que os jovens devem ser imbuídos das disciplinas filosóficas e teológicas, sejam enviados a Roma os mais capazes para serem acolhidos no Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Constituem a assim chamada mesa episcopal as entradas da cúria, as ofertas dos fiéis, as contribuições do governo civil e, enfim, uma parte côngrua dos bens destinados às novas Sedes, como prevê o cân. 1500 do C.I.C. Com respeito ao clero estabelecemos que os sacerdotes pertençam àquela Igreja, na qual têm o seu ofício ou o seu legítimo benefício; os demais, àquela em que residem legitimamente. No que se refere ao governo, à administração das dioceses, à eleição do Vigário Capitular em caso de Sede vacante e outras coisas semelhantes, sejam seguidas as leis dos sagrados cânones. Enfim, as atas e os documentos que pertencem às novas circunscrições sejam enviados às respectivas cúrias episcopais para serem guardados com cuidado nos arquivos. Portanto o venerável Irmão Armando Lombardo, que já citamos e a quem damos todas as faculdades para as providências do caso, cuidará que sejam executados estes nossos mandatos. Ele poderá delegar alguém outro a fazê-lo, contanto que esteja ornado da dignidade sacerdotal. Uma vez executada a medida, sejam feitas as respectivas atas e enviadas, em cópias autênticas, à Sagrada Congregação Consistorial. E se no momento da execução alguém outro preside aquela Nunciatura Apostólica, este cumpra tudo o que ordenamos.
      Queremos que este Documento tenha validade no presente e no futuro; de maneira que as coisas por ele decretadas sejam observadas religiosamente pelos interessados e assim alcancem a sua eficácia. Nada em contrário, de qualquer gênero, poderá impedir a eficácia deste Documento, uma vez que, por ele mesmo, revogamos todas as disposições em contrário. Portanto, se dotado de não importa qual autoridade, consciente ou inconscientemente, agisse contra o que determinamos com autoridade, mandamos que isto seja considerado absolutamente inválido. A ninguém, daqui por diante, é permitido rasgar ou estragar este Documento da Nossa vontade; antes, pelo contrário, se forem apresentadas as cópias deste Documento, quer impressas, quer manuscritas, que tenham o sigilo de alguém constituído em dignidade eclesiástica e também estejam assinadas por algum outro tabelião público, a elas deve ser dada a mesma fé que mereceria este mesmo Documento. Por isso, se alguém desprezar estes nossos decretos no todo, ou de qualquer modo os recusar, saiba que estará incorrendo nas penas estabelecidas pelo direito para aqueles que não cumprem as ordens dos Sumos Pontífices.
      Dado em Roma, junto a São Pedro, no dia 20 de junho do ano do Senhor de mil novecentos e cinquenta e nove, primeiro do Nosso Pontificado.

Cardeal Tiago A. Copello
Chanceler da Santa Igreja Romana

Cardeal Marcelo Mimmi
Secretário da Sagrada Congregação Consistorial

Amleto Tondini
Regente da Clancelaria Apostólica.

Alberto Serafini, Protonotário Apostólico
Tiago Martin, Protonotário Apostólico Suplente.

Timbro
Registrado na Chancelaria Apostólica, vol. CI. nº 18
 
A.A.S. (Acta Apostolicae Sedis)
Ano LI, serie lll, vol. 1 (1959), nº 17 pp. 897-899

(Trad. Mons. Odilo Pedro Scherer
Roma, 3 de junho de 1999
 
PRIMEIRA FASE (1959 a 1966)
A CRIAÇÃO DA DIOCESE DE TOLEDO
   O processo de criação da Diocese de Toledo não aconteceu de forma natural.
   Ela surgiu como consequência da articulação e organização da comunidade toledana. A extinção da Prelazia de Foz do Iguaçu no ano de 1958 previa como consequência, a criação de uma Diocese cuja sede seria um município localizado entre os rios Iguaçu e Piquiri. No processo de escolha do município, quatro apresentaram-se como candidatos à sede de Diocese: Foz do Iguaçu, por ter sido anteriormente Prelazia; Laranjeiras do Sul, por ter sido por um longo tempo a sede da Prelazia de Foz do Iguaçu (1935 a 1958) Cascavel e Toledo, uma vez que ambos os municípios estavam localizados no espaço central da Diocese que estava para ser criada.
   As circunstâncias geográficas foram desfavoráveis tanto para Foz do Iguaçu quanto para Laranjeiras do Sul, uma vez que ambas ficariam em locais extremos da área territorial da nova Diocese. Laranjeiras não demonstrou nenhuma reação contrária diante da sua exclusão no processo de escolha da sede da diocese. Isso não ocorreu com Foz do Iguaçu, sendo que algumas lideranças locais, inclusive com a assinatura do prefeito municipal, enviaram uma carta ao então Administrador Apostólico, Dom Inácio Krause, exigindo que Foz do Iguaçu fosse escolhida como sendo a Diocese do Oeste do Paraná.
   Diante dos apelos registrados, Dom Inácio Krause não voltou atrás da decisão tomada, e continuou com o processo de escolha entre os municípios de Cascavel e Toledo.
Cascavel apresentava-se como sendo a preferida para ser Diocese, levando-se em consideração a posição geográfica e o processo de desenvolvimento que vinha mantendo.
   Ao serem comunicadas desta preferência, as lideranças locais não realizaram nenhuma mobilização e nenhuma providência oficial foi tomada.
Diante desta situação, o Município de Toledo, ao tomar ciência da posição de indiferença assumida por Cascavel, articulou-se rapidamente envolvendo inúmeras lideranças locais, entre elas o diretor da Colonizadora Maripá, comerciantes, pároco da Paróquia, médicos do Hospital Dall’Oglio, juiz de Direito, promotor público, prefeito, presidente da Câmara de Vereadores, diretor do Ginásio La Salle, diretora do Colégio Imaculado Coração de Maria, reitor do Seminário Cristo Rei, serventuário da Justiça, e muitas outras pessoas, o que possibilitou a escolha de Toledo para ser sede da nova Diocese.
   Através da organização de uma Comissão Pró-Diocese de Toledo, foi redigido um relatório muito bem documentado e enviado ao Administrador Apostólico e a comissão se colocava a disposição em fazer o possível para satisfazer às exigências que fossem apresentadas. No dia 16 de junho de 1958 o relatório chegou às mãos de dom Inácio Krause. No dia 06 de janeiro de 1960, o Núncio Apostólico do Brasil, Dom Armando Lombardi, emitiu uma declaração, onde informava que o Papa João XXIII, pela Bula ‘Cum Venerabilis’, datada de 29 de junho de 1959, extinguia a Prelazia de Foz do Iguaçu e do seu território criava duas novas dioceses: Campo Mourão e Toledo.
   Na ocasião o Arcebispo de Curitiba, Dom Manuel da Silveira D’Elboux e o Administrador Extraordinário da extinta Prelazia de Foz do Iguaçu, Dom Inácio Krause definiram que a apresentação pública do Decreto da Nunciatura Apostólica e da Bula Papal seria no dia 7 de fevereiro de 1960, na mesma ocasião ocorreu à instalação da Diocese de Toledo, sendo que Dom Inácio Krause ficava nomeado Administrador Apostólico da Diocese de Toledo, cargo que deteve oficialmente, até a posse do primeiro Bispo da Diocese de Toledo, que aconteceu em 11 de setembro daquele mesmo ano.

CONTEXTO DA DIOCESE RECÉM CRIADA
   Com a instalação da Diocese de Toledo, teve início um novo período de evangelização e presença da Igreja no Oeste do Paraná. Os primeiros a prestar o seu serviço sacerdotal nesta região, nos primórdios da colonização, foram os padres do Verbo Divino.
   A estes, aos poucos, foram se juntando os padres palotinos, os padres xaverianos, os padres da consolata, os padres carlistas, os freis franciscanos conventuais, os freis capuchinhos, os padres missionários de São Francisco, os padres passionistas, os padres da sagrada família, de Nazaré os padres beneditinos, os padres camilianos, os padres da caridade, os oblatos de São José, os padres jesuítas e também padres diocesanos, vindos dos Estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, da Polônia, da Alemanha, da Itália e padres formados pela Diocese de Toledo.
   Os padres destas congregações religiosas, além de cuidar da paróquia a eles confiada, estenderam a sua ação pastoral e apostólica a outras paróquias que iam surgindo continuamente, como consequência da migração que era emergente.
   Diversos padres dessas congregações, seja pelo longo período de atuação, pelo modo como prestaram seus serviços, pela dedicação de suas vidas e pelo trabalho pioneiro e desbravador, tornaram-se merecedores de um destaque especial. Alguns deles foram nomeados bispos, como Dom Olívio Aurélio Fazza, da Congregação do Verbo Divino, primeiro Bispo de Foz do Iguaçu; Dom Getúlio Teixeira Guimarães, da mesma congregação, é Bispo de Cornélio Procópio; Dom Bruno Massom, franciscano conventual, é bispo de Piracicaba – SP; Dom João Mamede Filho, franciscano conventual, é bispo Auxiliar de São Paulo – SP; Dom Waldir Alberto Valle, missionário da Consolata, bispo de Joaçaba – SC.
   Outros foram eleitos superiores provinciais. Outros, ainda, pelas realizações que ultrapassavam os limites da própria Igreja, tiveram o reconhecimento público, como é o caso de padre Luis Luize, missionário da Consolata, de padre Armando da Costa, missionário carlista, de padre Rafael Pivetta, palotino, e do Frei Gabrielângelo Caramore, capuchinho.
   No momento de sua instalação atuava na Diocese de Toledo, um sacerdote diocesano, padre Palmino Finatto, ordenado em 1957, durante o período em que esta região era uma Prelazia. Estavam também iniciando uma experiência de inserção na Diocese dois padres seculares provindos da Diocese de Vacarias – RS, Pe. Santo Pelizzer e Pe. Beniamino Miotto, mais três padres seculares poloneses, já de certa idade e um padre alemão, ex-religioso. Portanto, apenas sete padres diocesanos.

PRIMEIRO BISPO - DOM ARMANDO CIRIO
   Dom Armando foi ordenado bispo em Apucarana, pelo então Núncio Apostólico Dom Armando Lombardi. Estiveram presentes os bispos: Dom Geraldo de Proença Sigaud, de Jacarezinho e Dom Geraldo Fernandez, Bispo de Londrina. A posse na Diocese de Toledo ocorreu no dia 11 de setembro de 1960. A solenidade de posse foi simples, breve e apressada, num ambiente de curiosidade e de alvoroço pela longa espera. A cerimônia consistiu no discurso do Arcebispo de Curitiba, Dom Manuel da Silveira D’Elboux, e do padre que leu a Bula de nomeação do Papa João XXIII.
   Segundo registra o próprio Dom Armando, “a multidão que se concentrou foi muito grande e acorreu de todas as partes, de todos os municípios e paróquias vizinhas. A Cidade de Toledo tinha acordada festiva, a sua participação foi maciça, seja por parte das autoridades até o mais simples fiel; de quem detinha alguma responsabilidade ao mais desprovido de tudo. A multidão que veio das redondezas não foi embora, concentrou-se na frente da Igreja, aguardando o término da posse. No dizer de todos, o Oeste paranaense nunca tinha tido uma concentração com a presença de tanto povo, políticos e candidatos. Estávamos a menos de um mês das eleições gerais”.
   A ocasião em que Dom Armando tomou posse da Diocese, a área de abrangência era de em torno de 29.800 km2 e era composta pelas paróquias de Toledo, Dez de Maio, Quatro Pontes, Guaíra, Palotina, Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Cascavel, Cafelândia, Corbélia, Guaraniaçu, Laranjeiras do Sul, Campo Novo (hoje Quedas do Iguaçu), Virmond e Marquinho.
   Na época existiam no território da Diocese 21 padres, sendo que 12 sacerdotes eram missionários do Verbo Divino, dois padres da Sociedade de São Vicente Palotti (Palotinos) e sete do clero diocesano. Dom Armando lembra que “dois continuam ainda presentes e atuando na região. O padre Santo Pelizzer, hoje prestando o seu serviço em Cascavel e Dom Olívio Aurélio Fazza (S.V. D), hoje bispo emérito de Foz do Iguaçu”.
   Na primeira década da Diocese de Toledo registrava-se um crescimento demográfico vertiginoso. De uma população estimada em 140 mil em 1958, passou na primeira década da Diocese para mais de um milhão de habitantes, devido ao processo migratório em que muitos eram atraídos pelas terras férteis e promissora. Os migrantes, preponderantemente vieram dos dois Estados do Sul: Santa Catarina e Rio Grande do Sul, embora se registrasse também algumas levas de migrantes oriundos do leste e do norte.
   A primeira ação de Dom Armando Cirio foi percorrer todo o território de sua Diocese, atitude que tomou assim que obteve condições para isso. Do primeiro contato que manteve com todas as paróquias e municípios da nova Diocese, Dom Armando detectou três problemas que necessitavam de uma ação intensa por parte do bispo: O primeiro era quanto à falta de padres diocesanos; o segundo problema era o insuficiente número de padres para atender todo o espaço de abrangência da Diocese, considerando-se ainda o aumento da população, motivado pela migração. Outro problema estava relacionado à questão social, sendo que o mais grave era quanto à posse e legitimação das propriedades rurais. Segundo Dom Armando, “diante dos três problemas, embora distintos, o Bispo achou que deveria ser enfrentados simultaneamente, já que cada problema estava à espera de uma solução, de uma resposta, de uma decisão”.
   Imediatamente, o Bispo concentrou seus esforços na criação de um seminário menor. Segundo registro do padre Rafael Pivetta, “com rapidez, Dom Armando tomou a decisão de fazer da Casa Episcopal um pequeno Seminário e, quando necessário, alugaria ou compraria uma casa qualquer. Logo nos primeiros meses de 1961, ele viajou para Caxias do Sul e obteve do Bispo daquela Diocese, Dom Benedito Zorzi, a promessa de ajuda de padres para dirigir o pequeno Seminário. Voltou feliz da vida e, em pouco tempo, com a colaboração de alguns bons cristãos e, particularmente, da Colonizadora Maripá, realizaram-se as ampliações necessárias para deixar a Casa Episcopal pronta para receber de 15 a 20 candidatos. No início do ano letivo de 1962, foram recebidos com festa os primeiros 12 candidatos (...)”.
   A inauguração oficial do Seminário aconteceu em 02 de julho de 1962. A solenidade de inauguração contou com a presença, entre diversos convidados, de duas pessoas que ajudaram no processo de enfrentamento dos problemas registrados por Dom Armando.
   Eram Dom Benedito Zorzi e do então governador do Estado do Paraná Ney Braga. Segundo Dom Armando, “o primeiro foi convidado por ter enviado padres para a direção do pequeno Seminário e o segundo foi convidado para que não se esquecesse dos problemas das terras ainda existentes e do problema do banditismo ainda imperante”.
   Outro problema enfrentado por Dom Armando era a constante falta de padres em todo o território episcopal. A população que chegava à região para ocupar as terras e dar vida às cidades clamava por mais paróquias. Além das Dioceses de Caxias do Sul (RS) e de Cúneo, na Itália, que enviou alguns padres para atuarem em Toledo, inúmeras Congregações Religiosas foram solícitas aos apelos do Bispo e socorreram a Diocese que era carente de padres.
   Diante da dificuldade de conseguir padres, Dom Armando registra em sua biografia, que “só Deus sabe quanto trabalho nos custou em viagens, em redigir pedidos e contratos, em diálogos e promessas. Só eu e o padre Santo Pelizzer sabemos o quanto nos custou para propiciar condições mínimas para o estabelecimento destas Congregações em toda esta região”.
   E lembra que quase todas as congregações que vieram corresponderam às expectativas e talvez dessem mais do que receberam.
Em 1966, entrou em atividade outro seminário, bem maior, o Seminário São José, construído na cidade de Cascavel. O funcionamento deste Seminário ficou garantido depois que o Bispo da Diocese de Toledo conseguiu celebrar um convênio com uma diocese italiana, Cúneo, cujo bispo era Dom Guido Tonetti.
   O Episcopado de Dom Armando, durante os 18 anos que esteve à frente da Diocese de Toledo, caracterizou-se em três aspectos que merecem o registro. O primeiro foi quanto a preocupação em forma o clero diocesano. Para isso, além de construir o pequeno Seminário em Toledo, logo foi criado o Seminário Menor São José em Cascavel e dedicou-se a edificar outros seminários como o Seminário Maior Maria Mãe da Igreja, para os seminaristas realizarem os estudos filosóficos em Toledo, e posteriormente, já como Arcebispo de Cascavel dedicou-se na construção do Seminário Maior Nossa Senhora Guadalupe para os seminaristas frequentarem os estudos teológicos. Destaca-se ainda a criação do Curso de Teologia em Cascavel, no Centro Interdiocesano de Teologia (Cintec).
Outra característica destacada de Dom Armando foi quanto a criação de paróquias.
   A sua atuação ficou marcada pela quantidade significativa de paróquias criadas em toda a região Oeste do Estado, que era de abrangência da Diocese de Toledo. Somado a isso, registra-se também o esforço em conseguir padres para atuarem em todas as paróquias criadas. Outra dimensão da ação episcopal de Dom Armando é a sua sensibilidade quanto ao problema social registrado pela situação confusa da titulação das terras na região, que lhe exigiu uma ação direta junto ao Governo do Estado, no sentido de sensibiliza-lo e que o mesmo pudesse intervir na solução deste problema que muita violência e disputas vinham provocando na região.
Durante o período em que Dom Armando esteve como Bispo de Toledo alguns acontecimentos marcantes merecem registro.

SEGUNDA FASE (1966 A 1978)
VISITA DOS NÚNCIOS APOSTÓLICOS
   A primeira vez que o represente do Papa visitou a região da Diocese de Toledo foi em agosto de 1966. Na ocasião o Núncio Apostólico era Dom Sebastião Baggio. O povo tendo compreendido o sentido e a honra de ser visitado pelo representante do Papa Paulo VI junto ao Governo Brasileiro, compareceu em massa, por toda parte para homenageá-lo.
   Em 1976 a Diocese de Toledo recebeu novamente a visita do Núncio Apostólico. Desta vez era Dom Carmine Rocco, que na ocasião visitou Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo.
   Recebeu homenagens do povo, das autoridades, dos padres e dos religiosos. Impressionado com o desenvolvimento regional e pelo entusiasmo das lideranças católicas, o Núncio colocou-se de maneira favorável na aprovação do plano de criação das dioceses de Cascavel e Foz do Iguaçu e posteriormente se empenhou para que novas dioceses surgissem no Oeste do Paraná.

DIVISÃO DA DIOCESE
   Nos últimos meses de 1976 ficou definida a criação de duas novas dioceses. Em sucessivas reuniões de padres e leigos, foi traçado um plano de ação, visando dar condições mínimas para o exercício do pastoreio dos bispos e propiciar um ambiente favorável para a acolhida deles. Como não era possível realizar isso de um dia para o outro, de comum acordo com o Núncio Apostólico, foi fixado o ano de 1978 para a concretização deste projeto.
   Após dois anos de preparação chegou o dia que seria lembrado pela Igreja do Oeste do Paraná, como uma data histórica: 13 de maio de 1978. Nesse dia foi publicada a notícia da criação das Dioceses de Cascavel e de Foz do Iguaçu, permanecendo a Diocese de Toledo com limites territoriais bem menores. Isto se deu por Decreto do Santo Padre o Papa Paulo VI. Esse mesmo documento oficial, após declarar vacante a Diocese de Toledo, anunciava a escolha dos bispos para cada uma das novas Dioceses do Oeste paranaense. Para a nova Diocese de Foz do Iguaçu, foi escolhido o padre Olívio Aurélio Fazza, religioso da Congregação dos Padres do Verbo Divino. Para a nova Diocese de Cascavel, foi designado Dom Armando Cirio, transferido da Diocese de Toledo. Para a Diocese vacante de Toledo, foi nomeado o padre Geraldo Majella Agnelo, do clero secular da Arquidiocese de São Paulo.
   A nova Diocese de Foz do Iguaçu tem uma área de 7.062 quilômetros quadrados, e uma parte desta área forma o Parque Nacional do Iguaçu, portanto, intocável. No aspecto civil, era composta por seis municípios: Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Matelândia, Céu Azul e Santa Helena. No aspecto religioso, era composta por 14 paróquias, a população era estimada em aproximadamente 370 mil habitantes.
   Contava na época com a presença de 20 padres, 61 religiosas, com um Centro de Formação Cristã, com vários movimentos leigos muito ativos.
A nova Diocese de Cascavel tem uma área de 8.802 quilômetros quadrados. No aspecto civil era composta por cinco municípios: Cascavel, Corbélia, Guaraniaçu, Catanduvas, Três Barras do Paraná e Capitão Leônidas Marques. No aspecto religioso, era composta por 18 paróquias. A população era estimada em um pouco menos de 400 mil habitantes. Contava com a presença de 37 padres, 55 religiosas, alguns Irmãos Maristas e alguns Irmãos da Sagrada Família. Possuía vários movimentos leigos bem organizados, com o Centro de Pastoral e com o Seminário Menor São José.
A Diocese de Toledo, Diocese-mãe, tem uma área de 7.946 quilômetros quadrados.
   No aspecto civil, era composta de nove municípios: Toledo, Marechal Cândido Rondon, Guaíra, Terra Roxa do Oeste, Palotina, Nova Santa Rosa, Assis Chateaubriand, Formosa do Oeste, Nova Aurora. No aspecto religioso, era composta por 23 paróquias. A população foi estimada em 400 mil habitantes. Contava com a presença de 42 padres, 57 religiosas e alguns Irmãos Lassalistas. Estavam em atividade numerosos movimentos de leigos, um Seminário Menor, um Centro de Formação e, em construção, o Seminário para os estudantes de Filosofia. A população, nos primeiros anos que se seguiram, diminuiu assustadoramente, nas três Dioceses, calculados perto de 300 mil, provocado pelo êxodo rural e pelo afastamento de muitas famílias para dar lugar ao lago da Usina de Itaipu.
 

TERCEIRA FASE (1978)
SEGUNDO BISPO - DOM GERALDO MAJELLA AGNELO

   Em 13 de maio de 1978, o Papa Paulo VI nomeou o padre Geraldo Majella Agnelo como bispo diocesano de Toledo, sendo sagrado bispo pelo então Cardeal de São Paulo, Dom Evaristo Arns, na Catedral da Sé, em 06 de agosto de 1978. A posse de Dom Geraldo Majella Agnelo como bispo de Toledo aconteceu em 10 de setembro de 1978.
   Dom Geraldo, ainda quando padre construiu uma trajetória voltada para a formação de sacerdotes e dedicação intensiva na área educacional.
   Entre suas atividades desempenhou em São Paulo, as funções de professor e de diretor espiritual no Seminário Santo Cura D’Ars, de assistente da Juventude Estadual Católica Feminina, de diretor espiritual e de professor do Seminário Maior de Filosofia da Arquidiocese de São Paulo, em Aparecida do Norte, de diretor espiritual e de professor no Seminário Central da Imaculada Conceição de Ipiranga e, também professor da Cultura Religiosa da Faculdade de Filosofia São Bento, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. No período de 1967 a 1970 realizou estudos em Roma, onde se doutorou em Teologia.
   Durante o breve período do episcopado de Dom Geraldo em Toledo que foi apenas de quatro anos (1978-1982), a atuação de Dom Geraldo foi significativa para a história da Diocese.
   Uma das iniciativas mais expressivas foi o empenho na criação de uma instituição de ensino superior local. Segundo registro do histórico da Diocese de Toledo, “a participação do novo bispo e dos sacerdotes que o assessoraram foi decisiva, em especial pela credibilidade que o projeto passou a receber. Os articuladores políticos do município que aspiravam a criação de uma faculdade em Toledo, a partir de 1979 contaram com o apoio direto da hierarquia eclesiástica local, interessada no ensino superior, e, em especial, na criação de um Curso de Filosofia que fortalecesse a estrutura da nova região eclesiástica de Cascavel”.
   No mês de janeiro de 1980 foi criada a Fundação Municipal de Ensino Superior de Toledo (Fumest). No mês de junho daquele ano era dado o parecer técnico favorável para a criação dos Cursos de Filosofia e de Ciências Econômicas, pelo Conselho Estadual de Educação do Paraná. O parecer foi aceito e homologado pelo presidente da República em agosto de 1980. Com isso era autorizado o funcionamento dos dois cursos e era criada a Faculdade de Ciências Humanas “Arnaldo Busato” (Facitol).
   Dom Geraldo foi o primeiro diretor da Fumest/Facitol, sendo que o vice-diretor foi o padre Raulino Cavaglieri e o secretário executivo foi o professor Flávio Vendelino Scherer, que teve uma significativa trajetória administrativa no campo educacional.
   A iniciativa contribuiu de forma embrionária no surgimento da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), que é hoje a Universidade mentora e formadora do pensamento moderno de nossa sociedade organizada.
Como bispo de Toledo, Dom Geraldo ocupou também uma das vice-presidências da Regional Sul II da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), integrando a Comissão Nacional de Liturgia.
   A característica de pastor organizado e criativo ofereceu para a caminhada pastoral da Diocese as balizas e fundamentos com diretrizes claras e objetivas, proporcionando até hoje critérios de ação e plataforma de reflexão para o agir pastoral da Ação Evangelizadora.
   Na Diocese, Dom Geraldo efetivou serviços notáveis, destacando-se a inauguração do Seminário “Maria, Mãe da Igreja” e deu início a construção do Instituto João Paulo II, destinado a estudos e encontros de leigos e sacerdotes. Também durante o período, deu continuidade às obras da construção da atual Catedral de Toledo.
   Em 27 de outubro de 1982, o Papa João Paulo II nomeou Dom Geraldo Agnelo Arcebispo Metropolitano de Londrina. Em sua vida episcopal, ocupou a presidência da CNBB e foi nomeado Bispo Primaz do Brasil e Cardeal da Arquidiocese de Salvador (BA).

TERCEIRO BISPO - DOM LÚCIO IGNÁCIO BAUMGAERTNER
   O terceiro bispo de Toledo tomou posse no dia 20 de novembro de 1983, em meio a grandes festejos populares. Oriundo do clero diocesano da Diocese de Caxias do Sul (RS), Dom Lúcio Ignácio Baumgaertner foi sagrado bispo na Igreja Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, na cidade de Farroupilha, em 12 de outubro de 1983.
   Imediatamente a sua vinda para Toledo, Dom Lúcio conseguiu cativar a simpatia, a admiração e a estima da comunidade da Diocese de Toledo. Um homem simples e de hábitos rústicos, confundiu-se com o feitio do homem da região. Sob seu espiscopado, foram aceleradas as obras de conclusão da Catedral Cristo Rei e a construção do Instituto João Paulo II ganhou um ritmo mais rápido.
   Dotado de grande cultura, Dom Lúcio Ignácio Baumgaertner, que é formado em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Caxias do Sul, logo fez sentir sua presença no meio intelectual. Na ação pastoral, constituiu um novo dinamismo, através da constante visita às inúmeras paróquias e capelas da Diocese de Toledo.
   A presença de Dom Lúcio possibilitou impulsionar de forma decisiva e firme o processo de evangelização em toda a Diocese de Toledo. Foram treze anos onde as pastorais e as comunidades nutridas pela Palavra e pelo testemunho, receberam como lugar e escola de formação o Instituto João Paulo II, coração da Diocese pulsando para formar os leigos e lideranças que, com garra e espírito evangelizador, formariam nas vinte e sete paróquias existentes na época as células vivas de comunidades impregnadas do Evangelho.
   Em março de 1996 Dom Lúcio foi nomeado Arcebispo da Arquidiocese de Cascavel, onde permaneceu por mais 11 anos. Mais recentemente ocupou a presidência do Regional Sul II da CNBB. Em 2007 tornou-se Arcebispo Emérito e continua morando na vizinha cidade de Cascavel.

QUARTO BISPO - DOM ANUAR BATTISTI
   Ordenado bispo no dia 20 de junho de 1998, juntamente com Dom Irineu Roque Scherer, Dom Anuar Battisti ficou a frente da Diocese de Toledo durante seis anos. Durante esse período Dom Anuar conquistou a amizade e a admiração de toda a comunidade diocesana, deixando a marca da comunhão e do avanço pastoral, a consolidação da Casa d Maria, a implantação da Fazenda Esperança e a instalação do Campus Oeste da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) em Toledo.
   Antes de ser nomeado Bispo de Toledo, Dom Anuar atuou como administrador diocesano desde março de 1996, dia em que Dom Lúcio Ignácio Baumgaertner tomo posse como Arcebispo de Cascavel. Na condição de administrador, padre Anuar coordenou a campanha para a implantação da antena repetidora da Rede Vida em Toledo e negociou junto à Prefeitura Municipal os recursos para a construção da sede própria da Casa de Maria no Jardim Santa Clara.
   Durante o período de seu episcopado em Toledo, Dom Anuar criou duas paróquias: Paróquia Sagrada Família, com sua Matriz no Jardim Panorama em Toledo e a Paróquia São Francisco de Assis, com sua Matriz no Jardim Coopagro Também em Toledo.
   Em julho de 2000, depois de quase dois anos de negociações com o Poder Público, Dom Anuar adquiriu um área de 10 alqueires para viabilizar a instalação da Fazenda da Esperança Cristo Rei, abrigando de imediato 20 recuperados de drogas e álcool.
   A partir de 2001, o bispo começou realizar as visitas pastorais em inúmeras paróquias da Diocese.
No início de maio de 2003, durante a Assembleia Geral da CNBB, Dom Anuar foi eleito para a Presidência da Comissão para os ministérios Ordenados e Vida Consagrada. Com a sua nomeação para a Arquidiocese de Maringá, alguns projetos ficaram em aberto, como o Centro Comercial Pe. Marino, empreendimento que a Diocese começou a construir no centro de Toledo, ao lado da Catedral Cristo Rei. A obra foi concluída posteriormente a sua saída. Em nível da Província Eclesiástica de Cascavel, Dom Anuar também não conseguiu ver concluída a criação da Faculdade Missioneira do Paraná, junto ao Centro Interdiocesano de Teologia de Cascavel (Cintec). Em sua permanência a frente da Diocese de Toledo, Dom Anuar ordenou 17 sacerdotes, sendo 11 do clero diocesano e seis do clero religioso.
Muito dedicado à Diocese e com profundo zelo pastoral, Dom Anuar escreveu seis cartas pastorais entre o período de agosto de 1998 a agosto de 2004.

QUINTO BISPO - DOM FRANCISCO CARLOS BACH
Dom Francisco Carlos Bach nasceu no dia 04 de maio de 1954, na cidade de Ponta Grossa (PR), filho de Francisco Bach e Helena Denchura Bach. Seus irmãos Iolanda, João Paulo e Marcos Fernando. Realizou seus estudos fundamentais no Grupo Escolar Professor Colares e em 1964 ingressou no Seminário Menor Diocesano São José em sua cidade natal. Em Curitiba cursou Filosofia e Teologia, sendo ordenado sacerdote por Dom Geraldo Micheletto Pellanda no dia 03 de dezembro de 1977, na Paróquia Santa Teresinha, em Ponta Grossa. Entre os anos de 1985 e 1987 realizou seu Mestrado em Direito Canônico na Universidade de Santo Tomás de Aquino, em Roma.
Exerceu os seguintes ministérios (todos eles na cidade de Ponta Grossa): Pároco da Paróquia São Jorge (1978-1979), Professor de Segundo Grau no Seminário Menor Diocesano São José (1978-1983), Ecônomo do Seminário Maior e Menor Diocesano São José (1978-1985), Coordenador da Ação Evangelizadora (1980 a 1983, 1984-1985 e 1992 a 1995), Vigário Paroquial da Catedral Sant´Ana (1980-1981, 1984-1985, 1999-2001 e 2005), Membro do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores (1980-1985 e 1991-2005), Vigário Paroquial da Paróquia S.Sebastião (1982-1983), Professor de Filosofia no IFITEME – Instituto de Filosofia e Teologia Mater Ecclesiae (1983 a 1985), Formador dos alunos de Filosofia e Teologia (1983 a 1985 e 1987 a 1991), Professor de Filosofia e Teologia no IFITEME – Instituto de Filosofia e Teologia Mater Ecclesiae (1987 a 2005), Juiz Auditor da Câmara Eclesiástica (1987 a 1995), Reitor do Seminário Maior e Menor Diocesano São José (1991), Vigário Geral da Diocese (1992 a 1995 e 2003 a 2005), Ecônomo da Diocese (1992 a 2005), Diretor Geral e Administrativo da Rádio Emissora Sant´Ana (1995 a 2005), Administrador Diocesano (1997-1998 e 2002-2003).
O Santo Padre, o Papa Bento XVI, o nomeou Bispo no dia 27 de julho de 2005. Foi ordenado bispo na Catedral de Ponta Grossa no dia 27 de outubro e tomou posse da Diocese de Toledo no dia 24 de novembro de 2005 permanecendo na Diocese até 2012 quando foi transferido para São José dos Pinhais Curitiba Paraná.